Mobil 070-325 42 63
  Box 184 * 931 22 Skellefteå * SWEDEN
Startsida Aktuell författare Skyltfönstret Förlaget Länkar till förlagets författare


Antal: 0
Total: SEK 0.00


Sök i katalogen:

 

  


   
  Åter till forumet 2020.07.10 - 18:13
 Söndag, 18 oktober 2009 12:49 | skrivet av: Göran Lundin
Vad ska hända med Bibliotekstjänst?
Jag har tidigare skrivit om hotet från Adlibris - som kräver att vi ska mellanlagra våra böcker hos dem, mot att de tar ut 20 % i provision. Ett krav som inte är någonting annat för oss än en dåligt kamouflerad rabatt. Om vi inte gör som de säger, kommer de att stoppa våra 196 titlar för försäljning på deras nätbokhandel.

Men det är inte bara Adlibris som hotar - från Bibliotekstjänst har kommit en serie avtalsförslag och krav - leverera samma dag och skicka fraktfritt. Om inte, hamnar vi ute i kylan. Vad denna kyla ska innebära vet inte riktigt ännu.

Bibliotekstjänst låter som en statlig eller halvstatlig institution, som servar landets bibliotek, av vilka de flesta är statliga eller kommunala. Men ingenting kan vara mera felaktigt. BTJ ägs av privata intressen, som vill ha ut det mesta möjliga ur bolaget. Några speciella hänsyn till kulturell bredd eller kvalité, finns såvitt jag vet inte längre.

Samtidigt har BTJ tappat stort i marknadsandelar till framförallt Adlibris. Man kan nog anta att BTJ:s hela existens är hotad. Tidigare var BTJ alla småförlags bästa vän, eftersom företagets recensionssystem garanterade att nästan alla böcker som gavs ut, fick en anmälan i BTJ:s sambindningslista. Och skillnaden mellan en bra och dålig recension betydde väldigt mycket för försäljningen till BTJ. Jag har själv flera gånger, med darrande händer, slagit upp sidan där mina egna böcker recenserats. (Oftast har jag kunnat ta några lättade danssteg efteråt)

Denna recensionsverksamhet gör BTJ unikt. Få länder i världen har något motsvarande. För biblioteken är det en ovärderlig källa till information om alla nyutkomna böcker. Vi kan lätt föreställa oss vad som kommer att hända om denna service försvinner. Det som återstår är den starkes rätt - de som har råd att skicka dyra reklamalster, eller rentav insäljare - till landets alla uppköpare på biblioteken.

Recensionsverksamheten är således något som alla bokälskare borde vara rädda om. När nu BTJ, för att rädda sitt skinn, går ut och ställer orimliga krav på sina lsmå leverantör, riskerar det att slå tillbaka på dem själva. Genom åren har jag då och då kört bokbussen i Skellefteå. Jag vet att väldigt många av de utlånade böckerna kommer från små bokförlag - många gånger skrivna av författare som man aldrig hört talas om. En undergroundrörelse av det skrivna ordet, kanske man kan säga. Om BTJ ställer orimliga krav på fraktfritt och ögonblickliga leveranser, faller väldigt många bort - däribland Ord&visor. Och ändå är vi ett förlag som sedan flera år tillbaka haft ett väl fungerande avtal med BTJ och säljer mycket till dem.

Själv anser jag att finns en mycket rättvisare och rimligare lösning på BTJ-häftets problem, än att straffa småförlagen: inför en avgift för alla - säger alla - bokförlag, som vill få sina böcker recenserade av oberoende och kritiska recensenter. Till exempel 500 kr per titel. Det blir lika för alla - dde som har råd att ge ut många titlar, har också råd att bekosta anmälan av dem.

Det finns ytterligare ett argument för detta: BTJ-häftet används idag som vägledning för bibliotekens inköp, men själva väljer många av dem att handla själva boken av Adlibris istället. Ett Adlibris som också ska klämma åt småförlagen.

Det är möjligt att BTJ går under - jag vill det inte. Jag vill ha en fungerande biblioteksservice, där recensionsverksamheten ingår som en omistlig del. BTJ bör därför tänka om och byta strategi. Jag är beredd att betala för recensionerna - om alla gör det. Även Bonniers och Norstedts.

Svar av: Anggita 2012.08.25 - 22:09
Jag har le4st TURBO och skre4cknatten.Den handlar om att dom ff6rst e5ker dom sisdkrkor och sen ne4r dom skulle hem se5 ville dom ta en genve4g over skolge5rden men de5 tog olle fram sin stutsboll och de5 bf6rja dom stuts med bollen men sen den sista ge5ngen de5 flf6g bollen pe5 en sten.De5 se5g dom att den stutsa mott ke4llaren dom leta vid trappan men dom se5g den inte men de5 se5g dom att ke4llardf6rren stog pe5 gle4nt de5 gick dom in de4r.Dom blev je4tte re4dda men dom te4nde lampan och gick in men ne4r dom stog i mitten an ke4llaren de5 sle4cktes lampa dom blev je4tte re4ddamen de5 gick olle mott ve4ggen de5 kom han i mot ve4ggen de5 te4ndes lampan.Dom ville hem men df6rren hade ge5t i bakle5s och de5 tog olle upp sin mobil men det var ingen te4kning. simon bf6rja gre5ta. Jag rekommenderar denna bok =)