Mobil 070-325 42 63
  Box 184 * 931 22 Skellefteå * SWEDEN
Startsida Aktuell författare Skyltfönstret Förlaget Länkar till förlagets författare


Antal: 0
Total: SEK 0.00


Sök i katalogen:

 

  


   
  Åter till forumet 2020.07.10 - 18:14
 Onsdag, 18 November 2009 13:35 | skrivet av: Göran Lundin
Ett bidrag till det kollektiva förnuftet
Vi har haft författarträff igen på Ord&visor. Det satt långt inne, men äntligen blev det av. Normalt brukar vi träffas en gång per år för att utbyta erfarenheter och lyssna på vad utomstående författare har att förmedla.
Det är mycket jobb och många förberedelser, men efteråt känner jag alltid samma tillfredsställelse - det är mötet med kollegor och likasinnade som ger styrka åt själen.

Författarjobbet är ett ensamjobb, men att jobba som kulturbärare kräver medmänniskor och medarbetare. Jag tänker på vad poeten och spelmannen Carina Bergström berättade om sin kulturgärning i Sorsele - hur många många, många blivit involverade i musik och poesiskrivande och hur man kan fixa med arrangemang, där även nationellt berömda artister medverkar inför fulla hus. I lilla Sorsele, med drygt 3000 innevånare. Kommunen är vidsträckt men resor avskräcker inte.

Eller ta Pelle Olsson, som ihärdigt gnetar på med föreningen Liv i Sverige, som arbetar för att hjälpa människor att i skriftlig form dokumentera sina liv. En kulturskatt för framtidens forskare och läsare. Gunnar Enqvist åker runt på äldreboenden och spelar gratis för att glädja åldringarna. Ingenting kan pigga upp så mycket som musik - det väcker minnen till liv även i en svårt demenssjuk hjärna. Det har Gunnar gett exempel på flera gånger.

För att bli en framgångsrik författare måste man kanske vara egotrippad och tänka på sig själv - och i sanning, de flesta som blivit rika på sitt jobb, brukar ha dåligt med tid för att hjälpa sina medmänniskor. Men jag tror att ingen tillfredsställelse kan vara större än den man känner när man, gärna i samverkan med andra, gör något för andra. Därmed gör man ju också något för sig själv!

Kanske är det något grundläggande i vår natur, något genetiskt betingat, som slåss med andra arv, mindre goda och mindre konstruktiva. Det fascinerande med människan är att hon finns i så många olika uppsättningar och i så många olika roller. Den uppsättning jag möter på våra författarträffar är inte densamma som den som uppträder i rusningstrafiken i en bilkö.

Enligt modern forskning är det bara ett litet fåtal människor som klarar av att upprätthålla respekt och värdighet i trängda situationer. De flesta av oss går att manipulera och förmå till saker vi till vardags bara kan (mar-) drömma om. En forskare, som jag hörde på Vetandets värld, sa: Det gäller att skapa ett samhälle som inte sätter människor på sådana prov - eftersom hon inte klarar av det.

Kollektivt sunt förnuft, alltså, mot det ytterst primitiva inom oss. Efter författarträffen känner jag att jag att vi bidragit till det kollektiva förnuftet!

Svar av: Manish 2012.12.05 - 14:27
Jag har le4st en bok som heter En ff6rknorrad vinter. Ff6rfattaren e4r Me5ns Gahrton och Johan Unenge. Jag tyctke boken var bra. Boken handlar om ett hotel som heter Hotel Gyllende (kn)orren. Pe5 hotel gyllende (kn)orren arbetar mamma Ritva och pappa Roger. Och se5 e4r det barnen Ingo och Isadora. Hotelet vill vinna en te4vling om man vinner, vinner man en snf6stje4rna. Men det som e4r problemet e4r att det finns ett hotel ne4rmare motorve4gen som heter Grossman hotel och dom te4vlar ockse5 om snf6stje4rnan. Den som e5ker runt och undersf6ker e4r en som heter Margit. Pe5 Hotel gyllende (kn)orren ge4spar Margit och det betyder att hon har tre5kigt. Pe5 grossman hotel ge4spar hon ockse5. Det blir en spe4nnande kamp om vem som vinner.

Svar av: Veerapat 2013.10.04 - 21:30
c5terigen var det ve4ldigt kort lunch denna vecka. Finns det ingen annan lf6sning e4n att ve4nta kollektivt pe5 alla? Ff6rslag: Kan man inte dela upp klessan och de som behf6ver lite extra tid pe5 sig fe5r gf6ra det med ngn stf6dperson? Tisdagen 20/3 hade barnen 10min pe5 sig att e4ta, det e4r inte acceptabelt. Jag tycker att barnen behf6ver le4ngre tid pe5 sig ff6r att tillgodogf6ra sig maten och hinna e4ta sig me4tta utan att fe5 ont i magen.MVHLena