Mobil 070-325 42 63
  Box 184 * 931 22 Skellefteå * SWEDEN
Startsida Aktuell författare Skyltfönstret Förlaget Länkar till förlagets författare


Antal: 0
Total: SEK 0.00


Sök i katalogen:

 

  


   
  Åter till forumet 2020.07.10 - 17:27
 Måndag, 21 December 2009 08:14 | skrivet av: Göran Lundin
Ödets ironi ...
var det kanske att ett rejält snöoväder drog fram över Europa, samtidigt som klimatmötet i Köpenhamn avslutades. Den riktiga motivationen kanske aldrig infann sig hos delegaterna. Om man ska vara lite spirituell, kan man kanske spekulera i om vädrets makter rent av satte våra ledare på prov. Det blev för dem som det är för oss, när vi ska göra en matlåda för utflykten strax efter att man har ätit!

Tyvärr är frågan om klimatet något som tvingar oss att tänka långsiktigt och bortse från den närmaste femdygnsprognosen. Det tillhör inte människans bästa egenskaper - och framförallt inte de ekonomiska och politiska systems hon skapat. Ändå kan jag inte komma ifrån att det var en märklig känsla att se världens ledare samlade för att diskutera jordens framtid. Även om de inte visade sig vara uppgiften mäktig.

Nu kommer allt att rulla på i den begynnande högkonjunkturens flodvåg. Utsläppen kommer att öka, koldioxidhalten i atmosfären kommer att nå nya rekordnivåer (som tar hundratals år att reducera) och vi kommer alla att glädjas åt nya bilmodeller och nya prylar. Och nya resmål.

En fråga som jag ibland brukar diskutera med närstående, är om människan verkligen är fullt kapabel att såga av den gren hon själv sitter på. En del jag talar med sätter sitt hopp till den tekniska utvecklingen. Jag själv brukar dra fram exemplet Haiti, ett land jag känner väl. Där har överbefolkning och överexploatering av naturen medfört en i det närmaste ekologisk kollaps. I stort sett alla skogar är borta och bergssluttningarna har eroderat till ett ökenliknande landskap. I de områden där det fortfarande finns en del skog står rökarna från träkolstillverkningen tätt. Detta förr så bördiga land är idag helt beroende av import av livsmedel.

I Haiti har jag resonerat med bönder i bergen, som bränner skog och röjer ny, odlingsbar mark. De vet alla att det får katastrofala konsekvenser på sikt, men de måste ha mat för dagen. Alltså fortsätter de. Till sist kan de inte leva på landsbygden längre utan tvingas in till städerna, där de blir helt beroende av bistånd och importerad mat.

Så nu, när vi fortsätter vår färd in i framtiden, är det litet av ett haitiskt scenario. Det jag hoppas, är att en ny ungdomsgeneration ska gå i spetsen och revoltera mot ett system som undanröjer just denna framtid. Jag deltog själv i revolten på sjuttiotalet - då mot en orättvis världsordning. Jag kommer att finnas med på barrikaderna nu också!
God jul!

Svar av: Adiana 2013.01.23 - 17:59
A good many valublaes you've given me.

Svar av: Kelli 2013.01.23 - 17:59
Plaeinsg you should think of something like that