Mobil 070-325 42 63
  Box 184 * 931 22 Skellefteå * SWEDEN
Startsida Aktuell författare Skyltfönstret Förlaget Länkar till förlagets författare


Antal: 0
Total: SEK 0.00


Sök i katalogen:

 

  


   
  Åter till forumet 2020.07.10 - 18:03
 Måndag, 21 mars 2011 09:09 | skrivet av: Göran Lundin
Äntligen FN!
Till sist lyckades Förenta nationerna enas kring en militär insats för att skydda civilbefolkningen i Libyen. Det är bara att gratulera! Alltför många gånger har FN stått passivt medan olika diktatorer massakrerat sitt eget folk: Sudan, Rwanda, Bosnien, är bara några exempel. FN:s beslut är också ett steg på vägen för FN:s utökade roll att förhindra folkmord och förföljelser av folkgrupper inom ett lands gränser.

Därmed inte sagt att den militära aktionen är konfliktfri. Det är lätt att starta ett krig, desto svårare att avbryta det, lär historien. De västliga, militära makterna har dessutom eget blod på sina händer.

Man ska också komma ihåg Muammar al-Gaddafi en gång spelade en progressiv roll i tredje världens frigörelse. Han var bland annat med och bildade det afrikanska staternas union, OAU. Men precis som många andra befrielseledare utvecklades han så småningom till en nyckfull, bisarr despot, med bland annat ren terrorism på agendan.

Att världssamfundet nu sätter ner foten är hoppingivande och ett starkt stöd för alla demokratiska krafter i regionen. För det är bara demokrati och demokratiska institutioner som i längden kan ge garantier mot övergrepp mot det egna folket.

För det palestinska folket inger också utvecklingen hopp. Pressen på Israel kommer att öka.