Mobil 070-325 42 63
  Box 184 * 931 22 Skellefteå * SWEDEN
Startsida Aktuell författare Skyltfönstret Förlaget Länkar till förlagets författare


Antal: 0
Total: SEK 0.00


Sök i katalogen:

 

  


   
  Åter till forumet 2020.07.02 - 15:18
 Fredag, 28 December 2012 08:06 | skrivet av: Göran Lundin
Stoppa Lena Eks vargjakt
Bästa miljöminister Lena Ek
Jag skriver till dig för att jag tycker att det är viktigt att vi har livskraftig vargstam i Sverige. Och det är ju du som miljöminister som ansvarar för Sveriges hotade arter. Men det bekymrar mig är att du istället verkar agera för att få till ytterligare en licensjakt på varg och för att vargstammen ska vara så liten som möjligt.

Beslutsunderlagen i vargfrågan verkar inte ha tagits fram på rätt sätt och hela processen med vargförvaltningsplanen och ny vargjakt har varit obegriplig och omöjlig att följa. Av den utlovade öppenheten blev det inte mycket kvar.

Att EU-kommissionen ser sig tvungen att i tämligen skarpa ordalag påpeka detta är en skam för Sverige. Ännu skamligare blir det om Sverige dras inför EU-domstolen på grund av otillåten jakt på varg.

Men än finns det tid att ge upp planerna på vargjakt och återupprätta Sveriges goda miljöanseende i Europa. Därför uppmanar jag dig att ta ditt ansvar som miljöminister. Driv inte igenom en vargjakt innan frågan om vargstammens genetiska isolering är löst och vi har fått ett trovärdigt mått på hur många vargar det ska finnas i landet. Ta fram en ny och hållbar förvaltningsplan för varg och låt den genomgå en kvalificerad vetenskaplig granskning. Och visa en större öppenhet denna gång.

Med vänlig hälsning
Göran Lundin

Du kan också protestera: Läs mer på:
http://www.svenskavargar.nu

Svar av: Moon 2013.03.07 - 21:44
Jag har slutat rf6ka.Jag har alirdg slutat vara pacifist.Jag accepterar mina livsbetingelser.Jag har skrivit tve5 romanutkast.Jag le4r mig ne5got varje dag.Jag trivs i mitt eget se4llskap.Jag har ve4nner som jag e4lskar.Jag e4r bra pe5 att klara mig pe5 litet pengar.Jag e4r sne4ll.Jag har ff6rsonats med mitt ff6rflutna. Det e4r en gle4djens dag. Vi ska fira en me5nad utan nikotin. "Vi" och "vi" - det e4r mig det ge4ller men det e4r me5nga inblandade, en stor del av ve4nkretsen, rf6kare och ickerf6kare. Sorella, rf6karen som troget le5tit bli att rf6ka i mitt se4llskap. Eva och Gerd, som jag bor i kollektiv med, och som stf6ttat mig som bara tve5 inpiskade ickerf6kare kan - litet fantasilf6st men engagerat. Som svarar pe5 observationen: "Nu blev jag rf6ksugen" med ett "Nej, det fe5r du inte bli!" Vad le4r man av detta? Att ta sina utbrott annorste4des. Till exempel till Mynta, som e4lskar att stoppa allt under luppen, fre5ga "vadan" och "varthe4n". "Kan du minnas situationen exakt?" fre5gar hon. "Vad tror du sje4lv utlf6ste rf6ksuget?" "Vad gjorde du e5t det?" "Var det en bra strategi?" Och se5 allra fre4mst och ne4stan glf6md: Annika, som satte mig pe5 re4tt spe5r. Som fick mig att ff6rste5 att jag var missbrukare. Som efter misslyckade ff6rsf6k att fe5 mig att ve4nda mig till en hf6gre makt, som man gf6r i AA-kretsar, bara gav mig mantrat: "Det he4r e4r le4tt och enkelt". Tautologin bidrar till rytmen. "Det he4r e4r le4tt och enkelt" - tjugotusen ge5nger om dagen har jag sagt det och det har funkat. Nu ska vi fira trettio dagar i frihet. Jag bjuder alla damerna - ja, de e4r kvinnor, allihopa - pe5 supe9 och dans. Snittar och lax och fle4derblomsparfait. Det e4r de ve4rda. Jag e4r stolt men det e4r de som be4r e4ran.