Mobil 070-325 42 63
 Fäbodgatan 135 * 931 56 Skellefteå * SWEDEN
Startsida Aktuell författare Skyltfönstret Förlaget Länkar till förlagets författare


Antal: 0
Total: SEK 0.00


Sök i katalogen:

 

  Björn Forsberg

Björn Forsberg
FARTRUSIGA

 

Lägg i kundvagn
550 sid. Danskt band.
Pris:
270 kr

Läs ett utdrag!

En vidunderlig historia


Vad gör en till en skrivande människa?

Somliga har det i sig från födsel. Kan berätta om en målmedvetet skrivande uppväxt med utstakad bana mot författarskap. För andra av oss ligger inte kallet i arvsmassan. Istället kan det vara impulser eller vändningar i livet som sätter oss på den skrivande banan.

Själv tillhör jag avgjort den senare gruppen. Nog för att skrivande redan från tidiga år gav mig en glädje och – förstås även – ett utlopp att lindra de värsta störtfallen i tillvarons berg-och-dalbana. Men författarskap? Nej.

Drömmarna drev mig snarare i riktning mot handfasta yrken som biolog, jägmästare eller varför inte lokförare. Det blev forskningen. Som statsvetare doktorerade jag och forskade i femton års tid om hur vi underifrån kan ställa om samhället för att möta klimathot och andra miljöutmaningar.

Nog så viktigt: Jag drevs även av en angelägenhetskänsla för de förändringsvisioner jag forskade om. I akademiska kretsar kan sådant patos ses på med skepsis. Som forskare ska man stå vid sidan av samhället! Man ska registrera! Nyktert utifrån blicka in på den experimentlåda med alla de strukturer och variabler och sociala och politiska och ekonomiska sammanhang som samhället ställer forskarögat inför. Men att se sig som ett delaktigt och medansvarigt subjekt? Nej.

Känslor och passioner för ens ämne är snudd på styggelser, då de riskerar ens objektivitet som forskare. Som samhällsforskare gör du därför bäst i att forska om sådant som du inte hyser några som helst känslor för. Ungefär så.

All originell forskning förutsätter, tror jag, en genuin nyfikenhet på sitt ämne. Och där man exempelvis som forskare om hållbar utveckling även ser sitt medansvar för att nå en sådan. Jag identifierade ett antal skarpa målkonflikter mellan samhällets hållbarhetsvisioner och det kortsiktiga tillväxttänkande som styr det mesta av vår tillvaro. Och försökte därifrån gå vidare med att inte bara ge ökad synlighet åt dessa konflikter – vilket kan tyckas motiverat, då det är just tillväxtideologin som effektivt omintetgör en hållbar utveckling – utan även visa på vad det faktiskt innebär politiskt att ta omställningsvisionerna på allvar.

Sådan forskning var inget de stora statliga forskningsfinansiärerna önskade. Den enda miljöforskning som här räknades intressant var den som på inget vis utmanade de etablerade strukturerna. Framförallt inte tillväxttänkandet. Forskning om styrmedelsteknikaliteter och abstrakta mekanismer hit eller dit och om tekniklösningar som på ett smidigt sätt låter oss fortsätta som nu. Men gud förbjude; inte forskning om hur vi verkligen förändrar något.

Situationen växte sig ohållbar. Utan finansiering eller för den delen vilja att infoga mig i den rådande ideologiska mallen för att beviljas forskningsmedel lämnade jag universitet.
Jag blev skrivande människa och fri forskare.

Boken Tillväxtens sista dagar var en ventil som lät mig släppa fram sådant idémässigt som legat undertryckt under forskaråren. Men också en sorts vidräkning med det miljöforskningsfält jag själv tillhört. Stilistiskt fanns i boken en klar barlast från akademin. För som forskare hade jag in i kaklet drillat mig att skriva forskarprosa … snarare än tillgängligt, begripligt.

Med boken Omställningens tid ville jag släppa fram mer lust och nerv inte bara i mitt språk, utan även i mitt budskap. Boken tog vid där den förra slutade. Genom resereportagets form blickade den framåt på en möjlig framtid.

Min nya bok Fartrusiga är den första där jag tillåter mig gå utanför mitt egentliga forskningsfält. Impulsen att skriva boken gav mig min fascination över vår fartfyllda mobilitetskultur. En mobilitetskultur betingad av fossil energi och som på inte så värst många generationer vänt upp och ned på människans hela tillvaro. Det saknades en bok som berättade den vidunderliga historien om vår färd från äldre tiders motorlösa mobilitet hela vägen fram till nuet. Vilket kan synas egendomligt, sett till hur djupgående vår fartflängande mobilitetskultur påverkar hela vår självbild som samhälle. Om varje år dussintals böcker om Andra världskriget kan ges ut på den svenska marknaden, så nog borde väl ändå finnas underlag för en eller annan även kring detta omvälvande ämne? Så funderade jag.
Boken inleds i antikens Marathon, tar oss fram till nuet, och ställer slutligen den avgörande, framåtblickande frågan:

Vad betyder det för vår mobilitet att återvända till en fossilfri värld?