Mobil 070-325 42 63
 Fäbodgatan 135 * 931 56 Skellefteå * SWEDEN
Startsida Aktuell författare Skyltfönstret Förlaget Länkar till förlagets författare


Antal: 0
Total: SEK 0.00


Sök i katalogen:

 

  


Karola Messner
Nobelpriset

"Att skriva, måla och skulptera har varit min kallelse så länge jag kan minnas, men när det var dags att göra verklighet av den var jag för feg. Istället för att välja det fria livet satsade jag på en gedigen utbildning i medicin. Kanske hade upplevelsen av hur stor världen var och hur många möjligheter den bar på, övertygat mig om att jag ännu inte var mogen att följa min kallelse. Kanske spelade också min dragning till naturvetenskapen en roll, liksom min stora nyfikenhet att få veta hur människan och naturen fungerar.
Av medicinstudierna blev så småningom specialisering i ortopedi. Samtidigt flyttade jag från München till Linköping och när jag träffade mitt livs kärlek blev Sverige mitt nya hem. Jag började forska på Hälsouniversitetet i Linköping, disputerade 1992 och blev professor 2000.
Men ju mer jag fördjupade mig i mina vetenskapliga studier - under flera år har jag också undervisat doktorander i vetenskapsmetodik - desto mer började jag ifrågasätta den vetenskapliga principen att spjälka upp forskningsföremålet människan i allt mindre beståndsdelar. Den tycktes mig föra allt längre bort ifrån det jag varit intresserad av från början, nämligen att förstå människan som helhet.
Av den anledningen slutade jag min professorstjänst på universitetet 2002 och återvände till de två gamla beprövade mänskliga metoderna författarskap och konst, som i mina ögon har långt större möjligheter än forskningen att låta oss förstå hela människan.
Det är också det min första bok handlar om: att beskriva och fascineras av människans komplexitet, som innehåller allt från de mest primitiva tygellösa drifter, som åtrå, kärlek, hat, maktbegär till intuition, kreativitet och till sist genomtänkta logiska, intellektuella resonemang. En spännvidd som aldrig kan uppfattas med en vetenskap som endast tar hänsyn till den del i oss som vi är medvetna om. Och vem vågar påstå att alla våra handlingar domineras av genomtänkta överläggningar?
"

470 sid. Inb.
Pris: 230 Kr

Lägg i kundvagnLäs ett utdrag!

 


Omslagsbilden till Nobelpriset, skulptur
av författaren


 Denna eHandel har producerats av guru.se