Mobil 070-325 42 63
 Fäbodgatan 135 * 931 56 Skellefteå * SWEDEN
Startsida Aktuell författare Skyltfönstret Förlaget Länkar till förlagets författare


Antal: 0
Total: SEK 0.00


Sök i katalogen:

 

  


Same och lapp - i tid och otid

Carlsson, Helena

Värdefullt bidrag om samer

"Boken tar upp många, ofta kontroversiella, frågor som berör samernas situation. Författaren har strävat efter att låta olika synpunkter komma till tals utan att själv ta ställning. /--/ Innehållet spänner över stora områden och ett flertal personer ger sin syn på olika företeelser. /---/ Boken ger ett diskussionsunderlag och är samtidigt ett värdefullt bidrag till kunskapen om och förstålsen för samernas situation.
Mats Bergman
BTJ 9 2006