Mobil 070-325 42 63
 Fäbodgatan 135 * 931 56 Skellefteå * SWEDEN
Startsida Aktuell författare Skyltfönstret Förlaget Länkar till förlagets författare


Antal: 0
Total: SEK 0.00


Sök i katalogen:

 

  


Sömn är tyngre än vatten

Ghazi Sam

Frukbara grepp

"Diktsamlingen tar sitt tydliga avstamp i en svit dikter som med kall, kirurgisk frenesi bokstavligt obducerar kroppen och metaforiskt gräver fram minneslivet, minnesmänniskan som en gång fanns därinuti. Ghazis sätt att skjuta in stråk av reflexion och minnesbilder i obduktionens fysiska nedstigning mot nollpunkten är ett mycket fruktbart grepp som både öppnar för upplevelsen, hittar fruktbara bildfogningar och därmed blir dubbelt verkningsfull."


Göran Sommardahl
P1 Kulturnytt 7/8 2007