Mobil 070-325 42 63
 Fäbodgatan 135 * 931 56 Skellefteå * SWEDEN
Startsida Aktuell författare Skyltfönstret Förlaget Länkar till förlagets författare


Antal: 0
Total: SEK 0.00


Sök i katalogen:

 

  


jag sjunger för dig haiku om sorg och saknad

Stalbohm-Stieger, Marianne"På svenska finns en tendens att betrakta varje slags text skriven på tre rader, med stavelseräkningen 5-7-5, som haiku, alldeles oberoende av sådana väsentliga traditionella egenskaper som årstidsord (kigo), pausordet (/kireji) och i allmänhet frihet från abstraktioner eller öppna metaforer.
Denna stavelseräknande form har Stalbohm-Stieger använt för att
uttrycka smärtan efter en högt älskad makes plötsliga död. Därigenom håller hon en hotande mångordighet stången. Språket är tydligt, vårdat, ganska allmänt och abstrakt. Ingenting lämnas outsagt.
Dikterna är vanligen grupperade i tre, som varierar känslan, ofta en blandning av kommentarer och konkreta skildringar. Bäst fungerar följande, med sin upprepning och motsättning:

Lockrop från bergen
förklingar ohörda
ingen vandringsman

Inom mig ekot
av ditt skratt som har tystnat
bitter melodi

Inom mig ekot
av dina steg som stannat
tofflorna finns kvar

Med den strängt bundna formen förmedlar hon klart och gripande det
hon vill berätta om. Den har fungerat ypperligt som terapi."


Florence Vilén
HAIKU 14/2008