Mobil 070-325 42 63
 Fäbodgatan 135 * 931 56 Skellefteå * SWEDEN
Startsida Aktuell författare Skyltfönstret Förlaget Länkar till förlagets författare


Antal: 0
Total: SEK 0.00


Sök i katalogen:

 

  


Tvättat vatten

Hultenheim, Karin

Lågmäld och gammaldags vacker lyrik

/---/ "Naturen, i sitt besjälade urtillstånd, är det nav kring vilket dikterna snurrar, och det som hotar är förstås människans gradvisa förstörelse av den. Det finns inget direkt form- eller språkexperimentellt i samlingen, jag upplever att Hultenheims fokus istället ligger på stämningsskapandet och det poetiska bildbyggandet. Ibland blir bilderna de levande, lyriskt laddade konstruktioner de är ämnade att vara, och ibland stannar de kvar i det tvådimensionella och platta. Generellt kan man säga att dikterna är bättre ju mer koncentrerat de är hållna. Samlingen som helhet består av korta, luftigt satta dikter och det finns inget som hinner bli långrandigt eller överlastat. Oavsett detta framstår ändå de dikter som proportionellt tillhör de längre och mer berättande som de svagare. ”Tvättat vatten” är lågmäld på flera sätt; den är inte laddad med några ambitioner att vara det stora poetiska projektet och ibland ger den ett lite valhänt intryck. Samtidigt är den inte det minsta pretentiös eller forcerad och blir på sina ställen vacker på ett lite konventionellt sätt, som idag nästan har nyhetens behag."
Paulina Helgeson
Svenska Dagbladet