Mobil 070-325 42 63
 Fäbodgatan 135 * 931 56 Skellefteå * SWEDEN
Startsida Aktuell författare Skyltfönstret Förlaget Länkar till förlagets författare


Antal: 0
Total: SEK 0.00


Sök i katalogen:

 

  


Tvättat vatten

Hultenheim, Karin

Haiku liknande dikter

"Om miljökrisen beror på en i grunden felaktig syn på naturen, som något som ska kontrolleras och exploateras snarare än något med ett värde i sig, kan film, litteratur och poesi ha en minst lika betydelsefull roll för att vi ska nå en lösning som ekonomiska uträkningar.
Karin Hultenheim är med sin debutsamling Tvättat vatten ett exempel på detta.

Tvättat vatten består av en samling dikter som rör sig kring förhållandet mellan människa och natur, och den ekologiska krisens tragiska och hotfulla följder. Själv uppvuxen nära den småländska och öländska naturen har hon hämtat inspiration från denna, och fångar också den känslan av vördnad och magi man kan uppleva i mötet med den sydsvenska naturen.

Hultenheims dikter för ofta tankarna till den japanska diktformen haiku, dels eftersom de saknar rim och har en minimalistisk uppbyggnad snarare än några barocka ordmassor, dels på grund av att de avslutande orden ger en aha-upplevelse. De är dock betydligt längre än haiku-dikten, och kan kanske snarare sägas vara kedjor av haiku-liknande länkar. Aha-upplevelsen, här avseende miljökrisen i all sin sorgliga realitet, uttrycks exempelvis i de sista styckena i början av dikten om träden.

Gemensamt med haikun har Hultenheims dikter också en känsla för naturens närmast magiska sida (hon får också med mötet mellan en människa i bil och en jordälva i en dikt, ett exempel på hur skickligt hon använder sig av oväntade kontraster i sina dikter). Det är detta som gör att diktsamlingen till fullo kan betraktas som ekologisk poesi, eftersom den avlägsnar sig från den instrumentella synen på naturen. Det handlar inte om att värna om naturen av ekonomiska skäl, utan här framträder den som ett värde i sig.

/---/

Sammantaget innebär detta att Tvättat vatten är en lovande debutsamling som rent konstnärligt för tankarna till haikudikter, samtidigt som det ger nya perspektiv på den ekologiska krisen, perspektiv som rör sig bortom det rent instrumentella och ekonomiska och just därför återger naturen dess värde. Detta gör att man ser fram mot Hultenheims framtida alster."

Joakim Holm
Tidnigen Kulturen