Mobil 070-325 42 63
 Fäbodgatan 135 * 931 56 Skellefteå * SWEDEN
Startsida Aktuell författare Skyltfönstret Förlaget Länkar till förlagets författare


Antal: 0
Total: SEK 0.00


Sök i katalogen:

 

  


Tvättat vatten

Hultenheim, Karin

Miljöförstöringen - en brännande existentiell fråga

"Det populäraste temat i svensk poesi torde vara naturen. Det kan ibland upplevas som om den lyriska rösten bör frammanas från bäckarnas porl och vidträckta vyer över dalar för att betraktas som mogen för skaldekonsten. Inget ont i det, närheten till naturen ger både intimitet och rymd. Karin Hultman konstaterar denna koppling till naturen och skriver glatt in sig i traditionen, men med en liten anmärkning i marginalen:
- Det finns ytterst få svenska diktsamlingar med fokus på miljöfrågor, konstaterar hon och reparerar skadan med att ge ut en sådan diktbok.
Vidare förklarar hon att hon vill förenkla sin poesi, dels för att den då lättare letar sig fram till ovana poesiläsare, som primärt är intresserade av miljöfrågor.
Det där målinriktade pedagogiska anslaget stör mig lite grand och jag räds inledningsvis av läsningen att möta en övertydlig poesi som är berövad sin laddning och pregnans. Och visst, det finns banala tendenser, men de är få och försvinner i en i övrigt avskalad och balanserad diktning. En kort dikt som denna: "vatten/som blandas/med kemiska medel/flyter alltför/rent", utvecklas i följande dikter i allt rikare komplexitet. Det är tyst, stilla och storslaget så att nyanser och skiftningar framträder tydligt. Med känslig penna blir läsaren ledd längs naturscenerier där skeenden i naturen också är skeenden inom individen. Även mytologiska figurer som jordälvor figurerar, och det högst trovärdigt.
Diktboken är komponerad så att de första sektionerna tematiserar jord, vatten, blommor och andra element i naturen, för att i avslutande kapitlen avhandla mörkret och natten. Ett allvarligare anslag får alltså slutordet. Något annat hade känts som ett förminskande av miljöförstörelsens realitet. Nu får en suggestivt och smått kuslig ton avsluta boken och jag kan konstatera att Hultenheim lyckats väl i sin föresats att skriva angelägen lyrik om miljöförstörelsen. Dött och levande blandas i en natur som även är oss, all separation är illusorisk. Miljöförstörelsen blir ett brännande existentiellt tema istället för en fråga om vård och renhållning. Det centrala objektet för destruktionen är vi."


Anders Lagerquist
Dalarnas Tidningar