Mobil 070-325 42 63
 Fäbodgatan 135 * 931 56 Skellefteå * SWEDEN
Startsida Aktuell författare Skyltfönstret Förlaget Länkar till förlagets författare


Antal: 0
Total: SEK 0.00


Sök i katalogen:

 

  


Natten skingras Dagen gryr

Storgårds, Birgitta Maria

Ett liv med amalgam

Birgitta Maria Storgårds från Finland har gett den sjuka amalgamvården ett ansikte i sin diktsamling ”Natten skingras dagen gryr. Kapitel ur ett liv med amalgam och diagnoser”. I boken beskrivs med små medel den utsatthet som alla har drabbats av som kvicksilversjuka av amalgam. Träffsäkert uttrycker hon vanmakten när psykologer ska vända ut och in på allting utan att vilja eller kunna förstå att deras utbildningsteorier och s.k. behandling mestadels saknar verklighetsförankring. Man pådyvlar den sjuka sin ideologi som helt saknar reflektioner om att de själva saknar kunskaper i t.ex. toxikologi.

Framför allt är det den totala avsaknaden av nytänkande och acceptans av de vetenskapliga fakta som finns om kvicksilvrets påverkan på psyke och ork, som gör situationen ohållbar för den amalgamsjuke. Alla som har lyckats ta sig igenom amalgam- och metallsanering känner igen sig.

Mot bakgrund av dagens debatt om de sjuka borde samtliga vårdgivare läsa Storgårds beskrivning. Det är ett oändligt resursslöseri att tvinga begåvade arbetsvilliga människor att i åratal behöva betala för meningslösa psykologsamtal, oftast ur egen ficka, när en sanering ger friskare människor.

Storgårds kan idag, trots alla felaktiga diagnoser, hot och kränkande behandlingar, arbeta som bibliotekarie. Detta om något visar att den enskildes vilja till överlevnad kan vinna över inkompetent expertis.”

Margaretha Molius
Tf-bladet 3/2007