Mobil 070-325 42 63
 Fäbodgatan 135 * 931 56 Skellefteå * SWEDEN
Startsida Aktuell författare Skyltfönstret Förlaget Länkar till förlagets författare


Antal: 0
Total: SEK 0.00


Sök i katalogen:

 

  


Mörker paradis

Gustavsson, Björn

Mycket komplex och sammansatt diktsamling

Författaren, poeten och litteraturkritikern Björn Gustavsson utkommer nu med sin andra diktsamling sedan debuten 2002 med Som ännu lyser grönt. Mörker, paradis är en mycket komplex och sammansatt diktsamling, som samtidigt som den är relativt lättillgänglig ställer krav på läsaren. Björn Gustavssons språk är vackert och genomarbetat och kan nog sägas vara otidsenligt i ordets positiva betydelse. Här finns också mycket naturlyrik och dikter om livet på landsbygden. Dikterna är ofta vemodiga och melankoliska, stundtals på gränsen till det sentimentala. Men detta genombryts då och då av en dråplig och träffsäker humor som när författaren i telegramstil exempelvis framlägger torra statistiska fakta. Mörker, paradis är en läsvärd och eftertänksam diktsamling som snarare besitter ett traditionellt modernistiskt språk än ett postmodernt språkexperimentellt.
Lektör Rickard Lindholm
BTJ