Mobil 070-325 42 63
  Box 184 * 931 22 Skellefteå * SWEDEN
Startsida Aktuell författare Skyltfönstret Förlaget Diskussionsforum Länkar


Antal: 0
Total: SEK 0.00


Sök i katalogen:

 

  


Bara en grind som lutar mot skogen

Storgårds, Birgitta Maria

Ur vardagens brunn

”Ur vardagens brunn firar hon upp företeelser och föremål ytterst ordinära och självklara som hon ger nya dimensioner och använder som metaforer för själsliga tillstånd. På samma sätt läser hon in naturens skiftningar. Bildrikt uttrycker hon sig också när hon ironiskt och träffsäkert i diktens form skildrar individens möte med ett svårförståeligt och förbryllande samhälle. Hennes diktande jag känns tryggt och personligt förankrat, hon har en mycket självständig, dessutom klok och genomtröskad röst. Samlingen pendlar mellan jordnärhet och plötsliga bevingade stigningar till poetiska luftlager.
Dess stämningar och skildrade upplevelser av tillvaron är lätt igenkännbara. Hon talar direkt till läsaren, med andra ord är det poesi som kan läsas av många.”

Eva Dahlström
BTJ 1/2010