Mobil 070-325 42 63
 Fäbodgatan 135 * 931 56 Skellefteå * SWEDEN
Startsida Aktuell författare Skyltfönstret Förlaget Länkar till förlagets författare


Antal: 0
Total: SEK 0.00


Sök i katalogen:

 

  


Bara en grind som lutar mot skogen

Storgårds, Birgitta Maria

Ur vardagens brunn

”Ur vardagens brunn firar hon upp företeelser och föremål ytterst ordinära och självklara som hon ger nya dimensioner och använder som metaforer för själsliga tillstånd. På samma sätt läser hon in naturens skiftningar. Bildrikt uttrycker hon sig också när hon ironiskt och träffsäkert i diktens form skildrar individens möte med ett svårförståeligt och förbryllande samhälle. Hennes diktande jag känns tryggt och personligt förankrat, hon har en mycket självständig, dessutom klok och genomtröskad röst. Samlingen pendlar mellan jordnärhet och plötsliga bevingade stigningar till poetiska luftlager.
Dess stämningar och skildrade upplevelser av tillvaron är lätt igenkännbara. Hon talar direkt till läsaren, med andra ord är det poesi som kan läsas av många.”

Eva Dahlström
BTJ 1/2010