Mobil 070-325 42 63
 Fäbodgatan 135 * 931 56 Skellefteå * SWEDEN
Startsida Aktuell författare Skyltfönstret Förlaget Länkar till förlagets författare


Antal: 0
Total: SEK 0.00


Sök i katalogen:

 

  


Nimrods källa

Kieri, Gunnar

Minnesvärda scener


Det råder en utbredd missuppfattning om att Mikael Niemi är den som satt Tornedalen och dess finsktalande befolkning på den litterära kartan. Den äran bör snarare tillkomma Gunnar Kieri, som sedan 1972 i en lång rad romaner och dokumentära böcker skildrat de etniskt diskriminerade tornedalingarnas hårda liv. För Kieri, som i motsats till Niemi upplevt detta förtryck in på bara skinnet, hade det varit omöjligt att berätta om Tornedalen lika uppsluppet karnevaliskt som Niemi, därtill var barndomsupplevelserna alltför bittra och förödmjukande.
Nu har Kieri blivit sjuttiofem och börjat runda av sitt författarskap. Nimrods källa (Ord & Visor förlag) är ett slags antologi, försedd med en nyskriven självbiografisk inledning, men där huvudparten består av utdrag ur tidigare böcker. Här finns många minnesvärda scener, till exempel den självupplevda från trettiotalet om ett snöbollskrig på skolgården. Det ägde rum under dödstystnad, eftersom barnen blev misshandlade av den rikssvenske läraren om de talade sitt modersmål på rasterna.


Lennart Bromander
Aftonbladet