Mobil 070-325 42 63
 Fäbodgatan 135 * 931 56 Skellefteå * SWEDEN
Startsida Aktuell författare Skyltfönstret Förlaget Länkar till förlagets författare


Antal: 0
Total: SEK 0.00


Sök i katalogen:

 

  


Tröst för Isolde

Flemming, Erland

Det handlar om att upptäcka livets fullhet

Denna röst från Ångermanland kan säkert skapa resonans hos många lyrikläsare runtom i landet. Allvaret, det fantasifulla bildspråket och den strama formen manar till eftertanke. Mycket handlar om ålderdomen och närheten till döden, men visar dock hoppfullhet och glädje över tillvarons skönhet och människans naturliga plats i kretsloppet. Isolde, Eurydike och Charon skymtar stundtals med sina mytiska associationer och vidgar dikternas horisont långt bortom de norrländska intrycken. Naturen och havet, årstidernas växlingar och iakttagelser om det egna jaget ges drabbande uttryck. Den poetiska koncentrationen och den till synes enkla formen lämnar plats för läsarens medskapande. Det handlar om att upptäcka livets fullhet, alla nyanser och detaljer. Glädjen vid pregnanta bilder är uppenbarligen en av poetens drivkrafter. Av den delar han generöst med sig till oss. Erland Flemming, född 1928, har tidigare givit ut fyra uppskattade diktsamlingar.
Bo Nordstrand
BTJ 21/2010