Mobil 070-325 42 63
 Fäbodgatan 135 * 931 56 Skellefteå * SWEDEN
Startsida Aktuell författare Skyltfönstret Förlaget Länkar till förlagets författare


Antal: 0
Total: SEK 0.00


Sök i katalogen:

 

  


Över land färdas båten på männens axlar

Hansson, Bengt

Lyrisk sensation i postum debut

Hemma i Vilhelmina var han visserligen inte okänd. Deltog i skrivarklubbens verksamhet och läste egna dikter i olika sammanhang. Men det är ändå en litterär sensation när Bengt Hanssons diktsamling med den suggestiva titeln Över land färdas båten på männens axlar kom ut förra året. Den var utgivningsmässigt lyrikens svar på Stieg Larssons Män som hatar kvinnor. Bengt Hansson hann nämligen inte själv uppleva att bli utgiven, han arbetade med att färdigställa sin diktsamling då han plötsligt och oväntat avled, 74 år gammal 2007.
"Mycket sällan händer det att man oförberedd stiger in i ett författarskap, finner ett mästerskap och den redan är förbi." skrev Gunnar Balgård i en recension i Västerbottens-Kuriren. Någon Stieg Larsson-effekt blir det förstås inte av en poet från Västerbottens inland och dennes författarskap men visst ger det postuma en extra dimension även till detta författarskap.

Bengt Hansson var född i nybyggarbyn Dåres, sju mil från Vilhelmina. Småbrukarson och industriarbetare. Folkrörelserna, både religiösa och profana, hade sin storhetstid och bildningstörsten var stor. Vägar byggdes och elektriciteten kom. Men sedan gick det raskt utför för byar och samhällen när flyttlassen började rulla och naturens nedbrytning och uppätning tog över.

"Slåttermaskinen står under bar himmel/fastvuxen i gräset/osynliga fingrar skruvar sönder den/väntsalen luktar tjära och hästselar/språket är vinter och vadmal/en gammal man läser högt ur minnet."

Det är detta försvinnande Glesbygdssverige som Bengt Hansson skildrar med en skärpa som för tankarna till västerbottenskollegan Sune Jonssons fotografikonst. Genom skogen, vintern, redskapen, djuren och det dagliga slitet växer Bengt Hanssons lyriska mästerverk och livsfilosofi fram. Just slitet, arbetet, har en central roll. Både just som slit, men diktraderna antyds också arbetet som något lustfyllt. Beundran över det arbetssamma Almkvistarna, liens väsande drag, ljudet när trädstammen faller i snön: "Arbete är att ta sig igenom/lönen kan vara att orka."
Livet är ett förstlingsverk och engångstillfälle skriver Bengt Hansson i en dikt (alla dikter är tyvärr namnlösa): och fortsätter
..."människan är sin dagbok/mellan pärmarna födelse och död."

Det är bara att vara tacksam över att Bengt Hansson inte tog med sin poetiska dagbok i graven.

Per Erik Lund
Sändaren. nr 39, 28/9-2011