Mobil 070-325 42 63
 Fäbodgatan 135 * 931 56 Skellefteå * SWEDEN
Startsida Aktuell författare Skyltfönstret Förlaget Länkar till förlagets författare


Antal: 0
Total: SEK 0.00


Sök i katalogen:

 

  


Vedtjuven

Lundholm, Kent

Oförsonliga människor

Den här historien utspelar sig någon gång på 1970-talet och det är oljekris, elen och oljan är dyr och alltså står veden högt i kurs denna smällkalla vinter.
Huvudpersoner är dels den före detta kronotorparen Rubert, en senig hårt arbetande karl med krav på sig själv att göra rätt för sig och på andra att de ska vara som han, flitiga, nyktra och religiösa; dels hans raka motsats, den store, tjocke, late och supande hemmansägaren Adrian som inte ens sett till att ha ved hemma till vintern. Rubert däremot har ett vedförråd som skulle räcka till hela byn i flera år, ja kanske till hela Västerbotten och med Ruberts flit växer det hela tiden. Konflikten är naturligtvis given.
Adrian stjäl Ruberts ved och resten kan man räkna ut. Rubert gör vad han kan för att stoppa stölderna och det får katastrofala följder. Berättelsen kretsar kring veden och huvudpersonernas besatthet av den.
/.../
Hos Rubert och Adrian finns knappt några positiva sidor. De är endimensionella och det finns inte tillstymmelse till utveckling av deras karaktärer. Men deras dåliga sidor kompletterar varandra och det är där spänningen i romanen finns. Bilden av Rubert blir ett porträtt av en rättshaverist, ”spiknykter och förbannat skenhelig”. Adrian däremot är slav under spriten och lättjan. Hans enda förmågor är att lura ut nya sätt att stjäla Ruberts ved och bränna förstklassigt brännvin
/.../
Om man skrapar lite på ytan märker man att Lundholm denna gång inte nöjer sig med att berätta en god historia. Han skildrar några av människans sämre sidor. Han låter Rubert bli en slags vedfundamentalist, en fanatiker och fullständigt intolerant. I sin inskränkthet ser han inte det mänskliga hos dem som inte är lika goda som han.
Och om man vill dra historien ett varv till kan man säga att romanen handlar om konflikten om, nej inte om veden, men om oljan och om världens desperata jakt efter nya energikällor och att vilka medel som helst tycks tillåtna i den jakten. Lundholm plockar fram några av de psykologiska mekanismer som styr den girighet som gör att konflikten om världens energikällor övergår i krig. Och han visar att det är samma mänskliga svagheter som styr världen som behärskar ett par inskränkta gubbar i Baklandet, när de riskerar både sina och andras liv och hem i striden om veden.


Åke Svidén
Västerbottens Folkblad