Mobil 070-325 42 63
 Fäbodgatan 135 * 931 56 Skellefteå * SWEDEN
Startsida Aktuell författare Skyltfönstret Förlaget Länkar till förlagets författare


Antal: 0
Total: SEK 0.00


Sök i katalogen:

 

  


Västerbottens litterära landskap - fragment ur det

Persson Per-Erik

Vad hände med våra landskap?

Alla lever vi i ett landskap, och då inte bara i ett som har ett namn utan även en viss karaktär. Förr var det oftast vilt och oföränderligt. Skogen kalavverkades inte, älvarna forsade orörda, gruvorna gjorde inga sår. De som brukade naturen och såg den som nödvändig för sin levnad hade knappast heller vare sig tid eller boklig bildning att skriva ner sina tankar, åtminstone inte så att de nådde en vidare krets.

Men med åren har en hel de skrivits där vårt eget lä utgör skådeplats. Per-Erik Persson har forskat om detta och Sammanställt resultatet i en nyutkommen bok.

Där finns givetvis våra ikoner Torgny Lindgren, P-O Enqvist, Sara Lidman, något längre bak i tiden Helmer Grundström och Birger Wikström. Men för att hitta skildrare där själva naturen spelar större roll har Persson letat vidare.

/.../

Apropå död: Det är slående hur få av de som redovisas som faktiskt lever kvar här och nu. Kanske har Persson ändå missat några? Eller är inte det yttre landskapet så viktigt längre, nu när vi klumpat ihop oss alltmer inne i städerna och tycks göra våra flesta egna upptäckter långt bortom Nordmaling i söder och Ammarnäs i väster?

Stefan Holmberg
Norra Västerbotten