Mobil 070-325 42 63
 Fäbodgatan 135 * 931 56 Skellefteå * SWEDEN
Startsida Aktuell författare Skyltfönstret Förlaget Länkar till förlagets författare


Antal: 0
Total: SEK 0.00


Sök i katalogen:

 

  


Sigrid - blod är tjockare än vatten

Wikander, Ann-Marie

En viktig röst i provinsen

Den röda färgen är tecknet som håller ihop böckerna i Ann-Marie Wikanders trilogi. Sigrid rodnar lätt, är fräknig och med avvikande hårfärg förstår hon gradvis i halvkvädna visor att hon är en oäkting, titeln lyder "Sigrid – röd som skam". Att kallas gökonge och röräv får hon tåla. I "Sigrid – en skugga av blod" har den kvinnliga skammen gjort entré. Månadsblödningen, stoppdukarna, fulheterna som inte får synas men som måste komma för att hindra den värsta skammen, den oönskade graviditeten. Nu avrundar författaren med "Sigrid – blod är tjockare än vatten" och den står för den oskrivna lagen att släkten går först. Hela berättelsen utspelar sig under tio år från första världskrigets slut och framåt, huvudsakligen i en by i norra Jämtlands inland, där livet som det levs i granntorpen OlOlssas och LarsLarssas är huvudtemat. Sigrid är tjugo år och året är 1928 i den tredje delen.

/.../

Ann-Marie Wikander är det oansenliga livets skildrare. Storheten ligger i enkelheten när hon lågmält blottlägger detaljer och trivialiter i vår närhistoria, vi som härstammar från torpen och småbruken i Jämtland. Man går på dass, vispar kornmjölet ner i kvällsgröten, äter sill och potatis, badar sällan och nödtorftigt i pannmuren, dagarna går, slitet består, årstiderna växlar och kvinnorna blir på det viset oftare än önskvärt. Det är mindre än hundra år sedan. En händelse som ser ut som en tanke är den växande mängden av böcker om utveckling mot små ekologiska gårdar som en möjlig lösning på en ohållbar livsstil och övertro på att tekniken fixar allt.

Bo Oscarssons "Orlboka" är mitt sällskap i läsningen men jag finner ingen anledning att slå upp. Den variant av jämtska författaren valt och som härstammar från byar norr om Strömsund, är begriplig för alla läsare, inte bara för de invigda. Ann-Marie Wikander är en viktig röst i provinsen.

Britt Jakobsson
Länstidningen Östersund