Mobil 070-325 42 63
 Fäbodgatan 135 * 931 56 Skellefteå * SWEDEN
Startsida Aktuell författare Skyltfönstret Förlaget Länkar till förlagets författare


Antal: 0
Total: SEK 0.00


Sök i katalogen:

 

  


Havet håller oss samman

Fernström, Elisabeth

Njutbar läsning

"… Men det finns skillnader också: där Schildt levererar kulturessäer, gör författarinnan med resan som bakgrund tillbakablickar på sitt liv som hon försöker förstå och reflektera över. Hon använder en mycket mogen och lyrisk prosa som gör läsningen högst njutbar. Är detta verkligen hennes förstlingsverk?

Jag tycker att det är synd att Elisabeth i stort sett slutar sin berättelse i Israel när hon uppskattningsvis har en tredjedel kvar av sin resa. Av denna charmerande författarinna hade jag gärna läst om resten av resan. … Visst borde där väl finnas stoff för ytterligare en bok.”
Odyssé – nr 4, december 2013

"I boken Havet håller oss samman tar Elisabeth Fernström oss med på två resor. Den ena resa är seglatsen som hon och maken Ulf gör med segelbåten Cassiopeia, en Najad 390. Den andra resan är de återblickar och minnen av sitt liv som Elisabeth gör under de långa tysta timmarna ombord.
Boken skiljer sig från den vanliga långseglingslitteraturen genom hennes återblickar på sitt tidigare liv, återblickar som ibland kan vara nog så dramatiska. Denna mix gör den till en spännande och mycket läsvärd bok."
Båtliv nr, 6 2013

”Författaren Elisabeth Fernströms berättelse om en långresa till sjöss skiljer sig från andra seglingsberättelser genom att den skildras genom känslor och inre upplevelser, snarare än genom snåriga, tekniska beskrivningar av tuffa seglingar över Atlanten. Hon avslutar historien med att säga: 'Kanske är Hemma nästa äventyr'.”
Skärgården nr 46, 2013

"Medan författaren är äventyraren är maken den som är sansad och försiktig, vilket stundtals skapar irritation. Men framför allt skriver hon övertygande om hur relationen dem emellan förbättras under seglingens strapatser och trångboddhet, vilket bokens titel lär syfta på. Språket som är mycket målande ger bokens dess underhållningsvärde. Metaforer, färger, ljud och lukter skänker läsaren stark närvarokänsla och inre bilder."
Margaretha Holstenson, BTJ-häftet


Odyssé, Båtliv, Skärgården, BTJ-häftet