Mobil 070-325 42 63
 Fäbodgatan 135 * 931 56 Skellefteå * SWEDEN
Startsida Aktuell författare Skyltfönstret Förlaget Länkar till förlagets författare


Antal: 0
Total: SEK 0.00


Sök i katalogen:

 

  


Färdas som en människa

Grubbström, Folke

Unik, personlig dokumentation

"Yrkesbeteckningen "lapptllsyningsman" är inte så uråldrig som den låter. Folke Grubbström i Storuman fick den så sent som 1969, efter många år som skogsarbetare. --- Yrket krävde inte så lite av fjällnära lokalkännedom och förmåga att jämka mellan stridande intessen, exempelvis när krisen blev akut i Vapstens sameby. Hela tiden var det för Folke lika långt till landshövdingen i Umeå som det var nära till byborna. --- Boken heter "Färdas som en människa", varmed författaren menar att man måste förflytta sig tillräckligt långsamt för att både hinna iakta naturens skiftningar och att stanna upp i de kåtor ock stugor som kommer i ens väg. --- Resultatet är en unik personlig dokumentation av ett Sverige som för de flesta är en lika okänd som väglös ödemark."
Göran Palm
Liv i Sverige 2/05