Mobil 070-325 42 63
 Fäbodgatan 135 * 931 56 Skellefteå * SWEDEN
Startsida Aktuell författare Skyltfönstret Förlaget Länkar till förlagets författare


Antal: 0
Total: SEK 0.00


Sök i katalogen:

 

  


Livstycken eller Att fästa trådar

Bergström, Kerstin

Ger pespektiv

Denna självbiografiska roman är ett konkret sätt för författarinnan att fästa de livstrådar som efter hennes föregående böcker förblivit lösa. Det finns en hel del starka kvinnor som präglat författarinnans liv, på gott och ont. Modern, Hon, som också har funnits med i tidigare böcker, och så hatad. Moster René. Maria Wine, med vilken författarinnan har Ordet gemensamt, och byggde upp en nära kontakt. Sara Lidman och Kerstin Thorvall. Men här finns också minnesglimtar av barndomsvänner, den sociala strukturen i hennes barndomsstad, sökandet efter tryggheten och friheten. Glädjen, sorgen, husen, stenarna, träden, som ger doft och struktur till det förgångna och nuet. Tung synes den väg som författarinnan vandrat, men man förstår att stegen har blivit lättare med tiden. Här finns ljus och hopp och gränslöshet. Språket är enkelt, klangen poetisk. Boken vänder sig till en vuxen läsekrets och ger perpektiv på hur en livsvandring kan vara. Författarinnan har tidigare givit ut ett femtontal böcker, såväl poesi som prosa.
Irene Ahlberg
BTJ