Mobil 070-325 42 63
  Box 184 * 931 22 Skellefteå * SWEDEN
Startsida Aktuell författare Skyltfönstret Förlaget Länkar till förlagets författare


Antal: 0
Total: SEK 0.00


Sök i katalogen:

 

  Carlsson, Helena


Helena Carlsson är född 1962 i Södertälje. I Umeå utbildade hons sig till gymnasielärare. Numera är hon bosatt i Vindeln i Västerbotten och arbetar på ortens högstadium. Tillblivelsen av debutboken ”Same och lapp i tid och otid” var delvis en konsekvens av de fördomar och den okunskap om samer som hon upplevde fanns bland ortens ungdomar.

Böcker av författaren:
Same och lapp - i tid och otid. DEF. SLUT