Mobil 070-325 42 63
  Box 184 * 931 22 Skellefteå * SWEDEN
Startsida Aktuell författare Skyltfönstret Förlaget Länkar till förlagets författare


Antal: 0
Total: SEK 0.00


Sök i katalogen:

 

  Johansson, Åke


"Jo, jag läste mycket för mina flickor. Och så tyckte jag att det var en god idé att föra den idén vidare, så jag hoppade med i En bok för alla-projektet. I det samarbetar ABF, förlaget En bok för alla och några fackförbund, däribland mitt eget SEKO, för att öka läsandet bland pappor inom LO och för att inspirera dem att läsa för sina barn.
Denna moderna läsarrörelse blev en del i mitt fackliga arbete som studie- och kulturansvarig och jag satte upp arbetsplatsbibliotek på olika SJ-arbetsplatser. Dessa bibliotek är bra exempel på inte bara läsfrämjande utan också klimatförbättrande åtgärder på arbetsplatsen."


Besök författarens blogg!


Böcker av författaren:
Trainspottern, och andra berättelser från järnvägen