Mobil 070-325 42 63
  Box 184 * 931 22 Skellefteå * SWEDEN
Startsida Aktuell författare Skyltfönstret Förlaget Länkar till förlagets författare


Antal: 0
Total: SEK 0.00


Sök i katalogen:

 

  Zachrisson, Inger


Inger Zachrisson (f. 1936) är bl.a. fil.dr och docent i nordisk arkeologi vid Uppsala universitet.

Studier av vikingatida bronsgjutning ledde fram till licentiatavhandlingen Bronsgjutningsteknik under vikingatid 1962 och 1984 utkom doktorsavhandlingen De samiska metalldepåerna år 1000–1350 i ljuset av fyndet från Mörtträsket, Lappland.

Sedan 1970 har hon arbetat med samisk arkeologi och historia från järnåldern och framåt, särskilt relationerna mellan samisk och nordisk kultur i äldre tid. Hon initierade och genomförde det sörsamiska projektet med utgrävningar av samiska fornlämningar i Härjedalen. Det resulterade i den mångvetenskapliga publikationen Möten i gränsland – Samer och germaner i Mellanskandinavien 1997.

Böcker av författaren:
Gränsland - mitt arkeologiska liv