Mobil 070-325 42 63
  Box 184 * 931 22 Skellefteå * SWEDEN
Startsida Aktuell författare Skyltfönstret Förlaget Diskussionsforum Länkar


Antal: 0
Total: SEK 0.00


Sök i katalogen:

 

  Norrbäck - En by i Stöttingfjällsland. OBS! DEFINITIVT SLUT
Av Holmberg, Harald


Norrbäck firade 2009 tvåhundra år sedan den första nybyggaren kom till byn. Harald Holmberg har i text och bild porträtterat byns människor och deras arbete. Bilderna är både hans egna och ur den bildskatt som finns i varje gård i byn.

Presentationen börjar med en historisk tillbakablick till 1700-talet, när det rådde ett nästan konstant krigstillstånd i Sverige.
Det var brist på manfolk i det västerbottniska kustlandet, och därifrån flydde man inåt landet för att undgå knekttjänst.
Vid den tiden erbjöds dessutom inflyttare via lappmarksplakatet mark, skattefrihet och frihet från knektutskrivning under en viss tid, för att inlandet skulle koloniseras.

Norrbäck kom att få sina invånare från tre olika grupper: samer, som fanns i området långt innan nybyggarna anlände, soldatättlingar från skelleftetrakten och östträskfinnarna. Byn blev exempel på ett framgångsrikt nybygge tack vare ett bra lidläge, myr- och raningsmarker, envist arbete och stort entreprenörskap.

Men vad händer i en framtid med byarna, vårt inland? Finns det en sådan, när marknaden styr med sin kalla och cyniska hand?
Har fädrens kamp varit förgäves?

kartonnage 177 s. ill. Utg. 11
ISBN: 978-91-86621-13-1
Pris: SEK 300.00