Mobil 070-325 42 63
 Fäbodgatan 135 * 931 56 Skellefteå * SWEDEN
Startsida Aktuell författare Skyltfönstret Förlaget Länkar till förlagets författare


Antal: 0
Total: SEK 0.00


Sök i katalogen:

 

  ROKNÄS - Mitt i Pitebygden II
Av Roknäs byaforskare


Den första delen av boken om Roknäs publicerades 2007 på eget förlag.
En bärande tanke har varit att försöka sätta in den lokala historien i de större sammanhang där den hört hemma.

Samma upplägg har fått prägla Roknäs – mitt i Pitebygden II, som skildrar den dynamiska perioden från 1850-talet till 1900-talets mitt. Återspeglingar i byn av reformerna inom jordbruket, av industrialiseringen och av handelns expansion utgör röda trådar liksom de sociala förändringarna och demokratins framväxt. I ett viktigt kapitel berättas om emigration och emigranter med rötter i Roknäs. Med mera.

I Roknäsbokens förra del kan man läsa om alla de Roknäsbor som på ett eller annat sätt medverkat i byaforskningen. I förordet till del II omnämns de som deltagit i slutfasen av det nu färdigställda bokverket. De flesta har kunnat glädjas åt att få uppleva tillkomsten av böckerna från start till mål, alltså från 1982 till 2018. Är detta svenskt rekord i uthållig byaforskning?

"Roknäsboken del II ger många intressanta och levande bilder av byn under en hundraårsperiod fram till cirka 1950. Det finns många teman i boken som borde vara utmärkta utgångspunkter för historieundervisningen i skolan. I närmare 40 korta kapitel skildras utvecklingen i byn inom en rad områden.
/.../
Nästan alla byar i Piteå har idag fått sin historia redovisad i bokform. Roknäsboken del II är ett nytt exempel på den kulturgärning som utförs i vår omgivning för att ge oss en bild av vår bakgrund och hjälper oss att förstå dagens samhälle. Läs den!"

Håkan Myrlund
Ordförande Piteå museumKartonnage. 611 sid. Ill. Utg. 18
ISBN: 978-91-87949-72-2
Pris: SEK 350.00