Mobil 070-325 42 63
  Box 184 * 931 22 Skellefteå * SWEDEN
Startsida Aktuell författare Skyltfönstret Förlaget Diskussionsforum Länkar


Antal: 0
Total: SEK 0.00


Sök i katalogen:

 

  Tron, smöret och kärleken
Av Sandström, Gunnar


I Tron, smöret och kärleken får läsaren följa en ung man som vill vara nära sin Gud och kärleken. Mejeristen Bertil flyttar från Småland till Lappland och blir invandrare i ett samhälle i Västerbottens inland. Här möter han för första gången de ljusa sommarnätterna och blir vän med Malåbonden Vilgot. Bertils skorrande småländska och Vilgots breda dialekt skapar till en början viss förvirring, men med god vilja tar de sig igenom språkförbistringen.

Bertil är djupt religiös och vi får lära känna den varma gemenskapen i missionsförsamlingen. Han vänder sig till Herren när vardagens problem blir för stora och ångesten river i honom. När han inte får kontakt rasar allt – han känner sig totalt övergiven och tvingas söka hjälp.

Berättelsen är både en livsresa och en resa i tiden. Författaren har velat dokumentera en bit av folkhemmet genom mejerihanteringen i mitten av nittonhundratalet och frikyrkorörelsen under samma tid.

Han skildrar trons välsignelser och svångrem.
”Arbete befordrar hälsa och välstånd och förhindrar mången tillfälle till synd”, skrev Martin Luther. Och det var så människan levde under 1900-talet. Strävsamt, med små ambitioner, präktigt och kyskt. Åtminstone om man tillhörde en församling och hade mött Herren.


Recension i Västmanlands Läns Tidning.
I Västeråsförfattaren Gunnar Sandströms bok ”Tron, smöret och kärleken” får vi i den ordningen möta precis det som titeln säger. Mejeristen Bertil (författarens far) kommer från Småland till Malå i Västerbotten. Bygger där upp mejeriverksamhet. Han är en stolt och idog yrkesman. Här dyker autentiska och fiktiva personer upp, och den som kan samhällets historia, får le igenkännande. Handlingen utspelar sig över flera decennier och följer Bertil och frun Ingers liv, från början till slut. Det är ett fint dokument över, i första hand, författarens fars liv.

Men romanen är mera än så: Berättelsen speglar med tydlighet religionens inverkan under den tid då dygden och moralens livrem var hårt åtdragen och kyskhet och lydnad inför Herren var ett levnadskrav. Den får oss att förstå hur dåtidens frikyrkoförsamlingar på olika, ibland subtila sätt, tog sig rätten att moralisera och fördöma. Visst finns där glädjen över vännerna och gemenskapen, men underkastelsen och ambitionen att göra rätt, genomsyrar.
När Bertil blivit änkling och återknyter kontakten med en kvinna från förr, visar det sig att tron blir ett hinder för deras lycka. Skam och skuld kolliderar med hans längtan efter en livskamrat.

Boken har en övertygande äkthet och speglar tidsandan med detaljerad precision. Inte minst med tanke på religionens roll i människans liv.
Britta Stenberg


Danskt band, 325 sid. Utg. 18
ISBN: 978-91-87949-89-0
Pris: SEK 225.00