Ur
"Den väkända konflikten
och den eftertraktade freden"

Av Ahmad Hussein


"Fred kan skapas. Förslag och utspel saknas inte. Senast i raden var ett fredsförslag från Saudiarabien, Egypten och Jordanien och ett annat fredsförslag, d.v.s. färdplanen, formulerades av USA, Ryssland, EU och FN. Det är inte brist på skrivna dokument som fört regionen dit där den är i dag. I grunden handlar det om att fred aldrig kan uppnås förrän bägge parter gjort eftergifter. För israelerna handlar det om att tömma bosättningarna och upphöra med ockupationen; för palestinierna handlar det om att ge upp drömmen om att alla palestinska flyktingar skall återvända. Till förverkligandet av dessa visioner är det emellertid långt, scenariot kan rent av framstå som utopiskt.

I ett kort perspektiv är behovet ett annat. Det som saknas är någon som kan stoppa den onda spiralen, som kan reducera känslan av misstro och misstänksamhet som finns på bägge sidor, som kan vända uppgivenhet till framtidstro. De nuvarande parterna klarar det inte på egen hand. Det krävs kraftfull och beslutsam internationell inblandning. Behovet av ”aggressiv diplomati” är stort. Kravet på rättvis diplomati är också mycket stort. Och orden förpliktigar. Optimisten kan ta fasta på att kriser ger de största möjligheterna till genombrott. Kraven på hårda tag, på väpnade insatser och kontroll baserade på FN:s resolutioner kan därför framstå som begripliga. Men man måste inse att både våld och utsugning föder våld. Man måste låta andra länder än USA anstränga sig mer för att försona israeler och palestinier.

I ett långt perspektiv har al-Aqsa-upproret påverkat en definitiv framtida lösning på konflikten enligt följande:

*Upproret har gjort det svårare för israelerna att känna sig trygga och säkra.

*Upproret har skyndat på fredsprocessen och tvingat fram flera fredsvisioner som är ganska likartade från USA, EU, Ryssland, FN och Arabförbundet. En mix av dessa visioner kommer troligen att ligga till grund för en lösning av konflikten i framtiden.

*Israel kommer att lämna tillbaka Gazaremsan och Västbanken.

*Jerusalem kommer att delas mellan Israel och den framtida palestinska staten.

*Israeliska bosättare kommer att helt evakueras från Gazaremsan och Västbanken.

*Palestina som en självständig stat med fastställda och permanenta gränser kommer att bildas på de palestinska områden som ockuperades av Israel i sexdagarskriget 1967."